Blog Single

İSO ve Avrupa İşletmeler Ağı’nın işbirliğinde düzenlenen “İnovasyon Yönetimi” eğitimine katıldım.

23-24 Şubat 2012 tarihinde İSO ve Avrupa İşletmeler Ağı’nın işbirliğinde düzenlenen “İnovasyon Yönetimi” eğitimine katıldım.

23-24 Şubat 2012   /  
Etkinlik Başlangıç Tarihi :
23 Şubat 2012 Perşembe 09:00
Etkinlik Bitiş Tarihi :
24 Şubat 2012 Cuma 17:15
Etkinlik Yeri :
Richmond Hotel, Tünel

İNOVASYON YÖNETİMİ EĞİTİMİ - 2012

Eğitimin Amacı

İnovasyon Yönetimi konusunda bilgi birikimi oluşturulması
Sistematik yaklaşımlar
Kullanılabilecek yöntem ve araçlar
İnovasyon yeteneğinin artırılması için yapılacak çalışmalara temel oluşturulması
Firma yöneticilerine İnovasyon Yönetimi uygulama deneyimi kazandırılması

Hedef Kitle

Firmaların üst düzey yöneticileri, firma sahipleri
Sistematik yaklaşımlar
Kullanılabilecek yöntem ve araçlar
İnovasyon yeteneğinin artırılması için yapılacak çalışmalara temel oluşturulması
Firma yöneticilerine İnovasyon Yönetimi uygulama deneyimi kazandırılması

Eğitim Programı İçeriği

Modül-I İnovasyon ile İlgili Temel Kavramlar
İnovasyon Yönetimi
Stratejik Yönetim
Operasyonel Yönetim

Modül-II İnovasyon Çeşitleri
Ürün İnovasyonları Geliştirme
Organizasyonel İnovasyon Geliştirme

Modül-III İnovasyon İkliminin Oluşturulması ve Yönlendirilmesi
Liderlik
Stratejinin Yönetimi

Modül-IV İnovasyonun Arkasındaki İtici Güçlerin Yönetimi
Entelektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi

Modül-V İnovasyon Yeteneğinin Sürekli İyileştirilmesi
Süreçlerle Yönetim ve İnovasyon Süreci
Elde Edilen Sonuçların Ölçümü

Eğitimin Hedefleri

Firma inovasyon yeteneğinin geliştirilmesi çalışmalarına liderlik için gerekli olan bakış açısı ve bilgi birikiminin kazandırılması
Firmanın inovasyon odaklı stratejisinin planlanarak hayata geçirilmesi için gerekli temel bilgilerin aktarılması
İnovasyon yeteneğinin ortaya çıkması için gerekli olan bilgi yönetimi yaklaşımlarının anlatılması
Firmalarda örtülü değerlerin önemli bir kısmını oluşturan entelektüel sermayenin inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi için etkin olan yöntemlerin tanıtılması
Firmaların ürün ve hizmetlerini oluştururken izledikleri yolları iyileştirmelerini esas alan süreçlerle yönetim yaklaşımının inovasyon merkezli bakış açısıyla değerlendirilmesi
İnovasyon yeteneği ve performansının ölçümünde temel oluşturacak yaklaşımların verilmesi

Yöntem

Bilgi Aktarımı
Atölye Çalışmaları
Uygulama Örnekleri